Upisi

Studij na Visokoj školi Arca, upisuje se na temelju razredbenog postupka.

Razredbeni postupak za studente/ice sastoji se od bodovanja:

  • uspjeha postignutog u svakom razredu srednje škole
  • uspjeha završnoga maturalnoga rada
  • intervjua

Prijave za upis i dokumenti potrebni za upis

Dokumenti koje trebate donijeti:

• rodni list (original ili ovjerena preslika)
• domovnica (original ili ovjerena preslika)
• svjedodžba (ili potvrda) o završenoj srednjoj školi (original ili ovjerena preslika)
• svjedodžbe (ili potvrde) svih razreda srednje škole (originali ili ovjerene preslike)
• preslika dokaza o eventualnomu posebnom statusu
• preslika osobne iskaznice
• tri fotografije u boji, formata 6×4 cm
• potvrda o plaćenim troškovima upisa (490,00 kuna (65,03 €) na žiro-račun Škole- IBAN: HR 7324070001100432311)
• potvrda o plaćenoj školarini u cijelosti ili prva rata
prijava za razredbeni postupak

Dokumenti koje popunjavate u Visokoj Školi:

• upisni list
• matični list
• ugovor o međusobnim pravima i obvezama (sklapa se između studenta/ice i Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu – solmizacija ugovora).

Školarina

Školarina za upis u prvu godinu studija za akademsku godinu 2022./2023. iznosi 20.655,00 kuna (2 741,39 €)  ukoliko se plaća u cijelosti. Plaćanjem na rate, iznos školarine uvećava se za 10% i iznosi 22.950,00 kuna (3 045,99 €).

RANI UPIS – za upis do 30.06.2022. školarina iznosi 19.507,50 kn (2 589,09 €)

Povoljni studentski kredit za studiranje

Student za potrebe školarine može uzeti kredit kod OTP banke uz određeni popust. Kontakt broj uzeti u referadi Visoke Škole ARCA.
Za ostale pogodnosti u vezi s uvjetima upisa molimo Vas da se izravno obratite Referadi Visoke škole ARCA na +385 97 620 46 77.

Školarina uključuje

Kontakti za postupak upisa

Naš prostor

Što mediji kažu o nama