Inspekcijski i kadrovski Menadžment

Nakon završetka studija, studenti će biti osposobljeni za poslove:

 • Vodi brigu o efikasnom i ekonomičnom provođenju inspekcijskog nadzora sa svrhom održavanja razine pouzdanosti tehničkog sustava,
 • Organizira poslove održavanjau tehničkih sustava uz prethodnu analizu potrebnih radova, prikupljenih ponuda, vodeći računa o planu troškova održavanja, o kvaliteti izvođača radova i fondu vremena,
 • Kontrolira i odobrava isplatu izvršenih usluga, nabavljenog materijala i rezervnih dijelova, vodeći brigu o planu i financijskim izdacima, u okviru svoje financijske odgovornosti, vršiti dnevnu kontrolu računa, te osiguravati pravovremeni protok dokumentacije,
 • Vrši kontrolu zaliha/potroška goriva, maziva, te inventara i potrošnog materijala,
 • Sudjeluje u provođenju utvrđene politike HR-a (Human Resources),
 • Sudjeluje u postupku utvrđivanja uzroka havarija, vrši nadzor na otklanjanju štete, te priprema potrebnu dokumentaciju za likvidaciju šteta,
 • Vrši poslove nadzora novogradnje u brodogradilištu, uz pripremu potrebne dokumentacije,
 • Vrši poslove nadzora redovitog i izvanrednog dokovanja brodova, uz pripremu potrebne dokumentcije prije samog dokovanja,
 • Podnosi pismena izvješća o izvršenim radovima i tehničkom stanju broda nakon svakog dokovanja, a krajem svakog polugodišta podnosi pismena izvješća o tehničkom stanju broda na temelju kojeg planira troškove za narednu godinu,
 • Vodi i kontrolirati mjesečne analize koje se sastoje od: sumarne liste Record of Defects posebno paluba i stroj,Repair SpecificationRequest of Spare PartsRequest for ConsumablesLub OilAnalyses, primjedbe raznih inspekcija / audita, PSC, Flag, class, management, vlasnik, P&IinspekcijeMaster’s review, QSE Team Meeting Report itd.),
 • Mjesečno vodi i kontrolira: potrošni materijal koristeći logističke alate, rezervne dijelove koristeći logističke alate, brodske svjedodžbe i dokumente,
 • Vrši pripremu za  redovite prosudbe na brodovima i tvrtkama u cilju provjere sustava kvalitete ISO 9001:2008(9001:2015), ISM Code, ISPS Code, te ISO 14001:2004,
 • Sudjeluje u internim i vanjskim prosudbama implementiranih sustava,
 • Koordinira rad svih inspektora na tehničkoj osnovi, koristeći analize ROD, RFSP, RFCS, primjedbe raznih inspekcija/pregleda itd.,
 • Koordinira i nadzire troškove svih inspektora koristeći zadani proračun,
 • Priprema i predlaže Voditeljima flota cirkularne poruke, advisory poruke i servisne poruke,
 • Analizira sve zahtjeve, primjedbe na brodovima, te predlagati metode unapređenja rada,
 • Sudjeluje u radu kriznog tima u kritičnim stanjima,
 • Kontrolira EMS analize primljene sa brodova
 • Obavlja poslove kadrovske operative,
 • Surađuje sa Fondom MIORH, Fondom zdravstva, ambulantama, domom zdravlja i drugim subjektima po pitanju socijalne i zdravstvene zaštite pomoraca te ostalih zaposlenika,
 • Izrađuje planove kadrova, potrebnih izvješća, evidencije rada, različitih analiza i sl.,
 • Vodi politiku pravilnog raspoređivanja i planiranja kadrova,
 • Kontrolira valjanost i rokove trajanja: svjedodžbi, uvjerenja, ovlaštenja,
 • Organizira obuku pomoraca,
 • Izrađuje planove unapređenja i nagrada,
 • Izrađuje polugodišnji i godišnji plan smjena,
 • Planira organizaciju zamjene posada na brodovima,
 • Analizira i obavlja sve poslove oko nabave zaliha potrebnih zaposlenicima,
 • Organizira tehničke poslove oko prijema novih zaposlenika,
 • Nadzire i prati aktivnost zaposlenika, njihovo ponašanje i zalaganje na radu,
 • Ažurira račune i procjene u odgovarajućim kompjuterskim programima,
 • Organizira timski rad rada u kadrovskoj operativi,
 • Obavlja poslove obračuna vrednovanja rada,
 • Kontrolira troškove u djelokrug rada sukladno dijagramu toka te liniji financijske odgovornosti,
 • Vrši pripremu za redovite prosudbe na brodovima i tvrtkama u cilju provjere i održavanja sustava ISO 9001:2008(9001:2015), ISM Code, ISPS Code, te ISO 14001:2004.
 • Sudjeluje u internim i vanjskim prosudbama implementiranih sustava,
 • Sudjeluje u radu kriznog tima u kritičnim situacijama,
 • Priprema i predlaže Voditeljima flota cirkularne poruke, advisory poruke i servisne poruke,
 • Analizira zahtjeve, primjedbe na brodovima, te predlaže metode unapređenja rada.