O Erasmus-u

Erasmus povelja je dokument koji moraju posjedovati sva visoka učilišta koja žele sudjelovati u aktivnostima programa Erasmus, a važeća je za razdoblje od 2014. do 2020. godine.
Izuzetno nam je drago objaviti da je Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžement dobila Povelju i aktivno se uključila u mobilnosti na europskoj razini. Studenti će imati mogućnost ostvarivanja mobilnosti Erasmus programom za studijski boravak i te obavljanja stručne prakse u renomiranim tvrtkama u inozemstvu.
Informacije o mogućnostima prijave biti će dostupne na web-stranici Visoke škole ili studenti mogu pristupiti s prijedlogom institucije i zemlje u koju žele otići u sklopu ovog programa.

Informacije

Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžement želi dobrodošlicu nastavnom i nenastavnom osoblju koje bi kroz bilateralni sporazum i Erasmus + program željelo ostvariti suradnju.
Zainteresirano nastavno/nenastavno osoblje može se informirati o mogućnostima ostvarivanja mobilnosti putem email adrese: dekan@visokaskolaarca.hr ili potražiti otvorene natječaje na službenoj stranici Visoke škole. Tekst natječaja sadrži informacije o uvjetima i načinu prijave, potrebnim dokumentima te rokovima za prijavu i dostavu tražene dokumentacije.

ORGANIZACIJA MOBILNOSTI
Prije dolaska korisnik mobilnosti potpisuje Ugovor o podučavanju/osposobljavanju i Ugovor o dodjeli financijske potpore u svrhu podučavanja/osposobljavanja, pri ćemu je Uredu za međunarodnu suradnju, potrebno dostaviti:

 • točne datume boravka,
 • raspored predavanja,
 • OIB,
 • IBAN (nerezidentni račun),
 • presliku police putnog zdravstvenog osiguranja,
 • presliku vize (ako je potrebno)

Dolazna osoba sama plaća smještaj iz Erasmus dnevnica koje joj je dodijelila institucija nositelj Erasmus projekta. Erasmus dnevnice također služe za troškove prehrane i lokalnog prijevoza.
Nakon dolaska korisnik se mora registrirati u Ured za međunarodnu suradnju gdje će dobiti sve informacije o Visokoj školi, organizaciji boravka te obvezama tijekom i nakon mobilnosti.Po završetku mobilnosti, korisnik mora ispuniti Online upitnik Europske komisije o mobilnosti i to najkasnije 30 kalendarskih dana od primitka emaila. Ured za međunarnodnu suradnju izdati će inozemnom osoblju Potvrdu o ostvarenom boravku u okviru Programa mobilnosti.

Financiranje mobilnosti odlaznog osoblja moguće je iskljućivo temeljem prijave na Natječaj koje objavljuje Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžement temeljem potpisanoga Erasmus+ PC ugovora. Financijska potpora ukljućuje putni trošak + troškovi života (paušalni iznosi ovisno o zemljopisnoj zoni)

Financiraju se aktivnosti  TEACHING (ISKLJUČIVO temeljem Erasmus+ PC ugovora): podučavanje= održavanje nastave (min. 8 sati) Prije odlaska odabrani kandidati potpisuju Ugovor o dodjeli financijske potpore u svrhu podučavanja pri ćemu je potrebno dostaviti:

  • OIB
  • Broj tekućeg raučuna i ime banke u kojoj je račun otvoren te adresu poslovnice
  • Preslika osobne iskaznice
  • Preslika zdravstvenog osiguranja (koja mora ukljuu010divati zdravstveno osiguranje u inozemstvu)
  • Viza (ukoliko je potrebna)

Kandidati u dogovoru s Visokom školom otvaraju putni nalog radi izvršavanja obračuna troškova. Po završetku mobilnosti, preslika putnog naloga zajedno sa dokumentacijom na temelju koje je on obračunat (račun za smještaj, putne karte, racuni za putne karte, naknade za vizu, propusnice za ukrcaj) mora biti dostavljeno Uredu za međunarodnu suradnju. Po povratku sa mobilnosti, član osoblja mora dostaviti Potvrdu o boravku na mobilnosti.nnZa dodatne informacije  slobodno kontaktirajte:

Đorđe Nadrijanski
dekan@visokaskolaarca.hr
+3859024660

Dragi studenti,
Želimo Vam toplu dobrodošlicu te nam je čast da ste odabrali Visoku školu za inspekcijski i kadrovski menadžement za mobilnost u svrhu studijskog boravka.

PRIJE DOLASKA
Prijava inozemnog studenta za mobilnost u svrhu studijskog boravka mora sadržavati sljedeće dokumente:

 • Motivacijsko pismo
 • Erasmus prijavni list
 • CV u Europass formatu
 • Potvrdu o statusu redovitog studenta
 • Prijepis ocjena položenih ispita
 • Kopiju putovnice/osobne iskaznice
 • Ugovor o mobilnosti u svrhu studijskog boravka
 •  Prihvatno pismo mentora ( ukoliko tijekom studijskog boravka uče pisati završni rad)

Otvoreni natječaji, rokovi za prijavu, uvjeti i prijavni obrasci mogu se pronači pod izbornikom Erasmus+ – Natječaji
Dolazni studenti šalju prijavu i navedene priloge (u .zip ili .rar formatu) na sljedeću e-mail adresu:
dekan@visokaskolaarca.hr
Prije dolaska inozemni studenti moraju regulirati boravak u Hrvatskoj, zdravstveno osiguranje te sami organizirati smještaj.
Prije podnošenja zahtjeva za reguliranje boravka u RH (policijska uprava i postaja), dolazni studenti moraju podnijeti zahtjev za OIB. Reguliranje zdravstvenog osiguranja može se obaviti u osiguravajučem društvu prema vlastitom izboru.
Za dodatne savjete i upute oko organizacije boravka tijekom mobilnosti, studenti se mogu obratiti Erasmus koordinatorici pri Visokoj školi na email:
dekan@visokaskolaarca.hr.
Po završetku mobilnosti, studentu će biti uručena potvrda o mobilnosti u svrhu studijskog boravka i prijepis ocjena. Odlazni student mora ispuniti Online upitnik Europske komisije o mobilnosti i to najkasnije 30 kalendarskih dana od primitka emaila.

MOBILNOST STUDENATA odnosi se na studijski boravak na inozemnoj visokoškolskoj instituciji (instituciji domaćinu) nakon čega se student vraća na Visoku školu za inspekcijski i kadrovski menadžement i dovršava upisani studijski program. Trajanje mobilnosti regulirano je Pravilnikom o mobilnosti Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment (članak 11.)
Uvjeti za prijavu na mobilnost te kriteriji i naćin odabira kandidata za mobilnost određuju se međuinstitucionalnim sporazumom i raspisanim natječajima, a ako drugačije nije navedeno u natječaju, student može sudjelovati u mobilnosti kad ispunjava sljedeće uvjete:

 • u trenutku odlaska na mobilnost ima status redovitog studenta (definiran Statutom Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžement u Splitu) preddiplomskog studija i ima najmanje ostvarenih 60 ECTS bodova odnosno ako ima status redovitog studenta preddiplomskog studija;
 • hrvatski je državljanin ili osoba s registriranim stalnim boraviu0161tem u Republici Hrvatskoj;
 • ispunjava ostale uvjete određene institucionalnim sporazumom u okviru kojeg se ostvaruje mobilnost.

1. OBVEZE STUDENTA PRIJE ODLASKA
U Uredu za međunarodnu suradnju (VSIKM)
Student se PRIJE odlaska na mobilnost mora javiti u Ured za međunarodnu suradnju radi upisa u evidenciju i administrativne podrške za vrijeme mobilnosti. Tijekom mobilnosti student se javlja e-mailom koordinatoru za mobilnost studenata. U dogovoru sa ECTS koordinatorom i/ili predmetnim nastavnicima sastaviti Ugovor o učenju i prikupiti potrebne potpise i pečat na Ugovoru.
U Studentskoj službi (Referadi)

 • regulirati svoja studentska prava za period trajanja mobilnosti
 • donijeti kopiju Ugovora o učenju (original na uvid) i odluku o naknadnim obvezama na matičnom studiju
 • donijeti Indeks
 • Potvrdu o upisu u sljedeći semestar
 • ispunjeni Upisni list

2. OBVEZE STUDENTA NAKON POVRATKA I PRIZNAVANJE STEu010cENE MOBILNOSTI
– U Uredu za međunarodnu suradnju
Student se nakon povratka sa mobilnosti mora javiti u Ured za međunarodnu i donijeti potpisani Ugovor o učenju i Prijepis ocjena, koji je izdala institucija domaćn, ECTS koordinatoru. Nakon ostvarene mobilnosti institucija domaćin dužna je studentu izdati prijepis ocjena i/ili potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi. ECTS koordinator uz konzultacije s predmetnim nastavnicima i prodekanima ispunjava Obrazac za priznavanje ispita gdje će se u napomenama Obrasca za priznavanje ispita navesti obveze koje student mora nadoknaditi na matičnom studiju nakon povratka sa mobilnosti.
U Indeks i Dopunsku ispravu upisuju se nazivi predmeta, ostvarene ocjene i ECTS bodovi.
Nazivi predmeta upisuju se na hrvatskom i izvornom jeziku, a gdje to nije moguće na engleskom jeziku s naznakom predmeta kojeg zamjenjuju ili kao zasebni izborni predmet.
– U Studentskoj službi (Referadi)
Student odlazi u Studentsku službu s:

 • ispunjenim Indeksom,
 • kopijom Ugovora o učenju,
 • prijepisom ocjena,
 • ispunjenim Obrascem za priznavanje ispita

i dalje regulira svoj status.
Na temelju ispunjenog i ovjerenog Obrasca za priznavanje ispita, Studentska služba unosi naziv kolegija i ocjenu u Indeks
VAŽNA NAPOMENA:
Ukoliko su studentu određene dodatne obveze – ocjena se unosi nakon što student ispuni obvezu (seminar, razgovor, rad; itd)
Ukoliko bodovi nisu izraženi u ECTS sustavu – unijeti pripisanu ECTS vrijednost (ako je moguće pretvoriti u ECTS) + kriterij pretvorbe.

Online katalog kolegija