Dobrodošli u Visoku školu ARCA

Visoka škola ARCA temeljem dopusnice MZO izvodi program inspekcijski i kadrovski menadžment u pomorstvu. Razlog osnutka bilo je rješavanje problema stručnih kadrova u području inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta u Republici Hrvatskoj, ali i svjetskim okvirima, te potrebama za obrazovanim stručnjacima koji mogu kreativno odgovoriti na zahtjeve razvoja modernih gospodarstava. Stručni studij inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta ima za cilj stvoriti upravo takve kompetentne stručnjake.

Što Vam nudimo?

Nastava na kolegijima provodi se kroz predavanja, vježbe i stručnu praksu. Predavanja se izvode interaktivno, korištenjem prezentacija i različitih video materijala.

Visoka škola ARCA sukladno Zakonom i općim aktima daje mogućnost prekvalifikacije kao prijelaz s drugih studija i ustanova.

Preddiplomski stručni studij, sukladno Zakonu o znanosti i visokom obrazovanju, može upisati osoba koja je završila trogodišnju ili četverogodišnju srednju školu i ostvarila pravo upisa na razredbenom postupku ili kroz postupak polaganja državne mature.

Brz put do zaposlenja

Krajnji ciljevi ovog programa su usmjereni prema stjecanju znanja, vještina i atributa koji su potrebni za: istraživanje očekivanja poslodavaca od završenih studenata za upravljanje kadrovskim projektima s obzirom na vještine i karakteristike savladanih kurikuluma; istražiti lokalne i globalne mogućnosti za karijeru; izraditi plan razvoja karijere kako bi se maksimizirala karijera studenata; i razvijati plan profesionalnog razvoja koji će podržati cjeloživotno učenje.

Stručna praksa

Stručna praksa je od vitalnog značaja u procesu osposobljavanje studenata sa ciljem da razviju, demonstriraju i postignu potrebne kompetencije za rad u „realnom sektoru“. Iako studenti stječu velik dio svoje baze znanja na Visokoj školi ARCA. Tijekom obavljanja stručne prakse student provjerava i dopunjava vlastita stručna znanja, uz aktivno uključivanje u proces rada i njegovo cjelovito sagledavanje.

Obavijesti