Ured Dekana

Dekan

Prodekan za nastavu

Članovi upravnog vijeća

1. Ana Puljić, dipl.iur.
2. Gorislav Jurin, dipl.ing.građ.
3. Marica Dereta, dipl.oec.
4. Mr. Kristina Vidović
5. Arifa Varnica

Odnosi s javnošću

Željko Lubina

Tajnik

Petar Smajić